دری‍اف‍ت‌ م‍ج‍وز ت‍اس‍ی‍س‌ ب‍اش‍گ‍اه‌ ک‍ودک‍ان‌

عنواندری‍اف‍ت‌ م‍ج‍وز ت‍اس‍ی‍س‌ ب‍اش‍گ‍اه‌ ک‍ودک‍ان‌
گونهسند
شماره دسترسی۳۵۳ت‌
فرستندهضرابی,
گیرندهامیر احمدی,
محل نگهداریس‍ازم‍ان‌ اس‍ن‍اد وکتابخانه م‍ل‍ی‌ ای‍ران‌
سال انتشار۱۳۲۶
تاریخ نشر

۲۷اسفند ۱۳۲۶

زبان انتشارفارسی
تعداد صفحه۱۰ص
موضوعاجازه نامه ها, اساسنامه, امیراحمدی( وزیر کشور), باشگاه کودکان, سند, ضرابی (رئیس شهربانی کل کشور), منابع نوشتاری
متن کامل

ارائه نامه های اداری برای دریافت مجوز باشگاه کودکان به وسیله ذکرالله میثاقیان ،ارائه اساسنامه به وزارت کشورواشاره به نوع فعالیت باشگاه .دراین نامه نگاری ها باتاکید برنوع فعالیت های تفریحی باشگاه کودکان پیرامون
دادن مجوز گفت وگو شده است .latest jordans | NIKE AIR HUARACHE