دریا دیار عجیب

عنواندریا دیار عجیب
گونهکتاب
شماره دسترسی١٣٥٨ک
پدیدآورندگانلین, فردیناند کول
تاریخ تولد - وفات

١٨٨٥-

پدیدآورندگان همکارصنعتی, شهین دخت
عنوان دیگر

عنوان اصلی: All About the Sea

ناشرنیل، فرانکلین
مکان انتشاربی جا
سال انتشارنوشته شده
تعداد صفحه١٦٨ص
اندازه١٧*٢٢ س.م
پدیدآورندگان

فردیناند لین؛ ترجمه شهین دخت صنعتی

موضوعادبیات ترجمه, شهین دخت صنعتی, غیرداستان, فردیناند کول لین, فردیناند لین, کتاب, کتاب علمی
گروه سنی(د، ه)
وضعیت رنگ

مصور، نقاشی (سیاه و سفید)

عنوان کوتاهدانستنیهای جهان علم؛ ٣
تیراژ٣٠٠٠ن
متن کامل

مطالبی درباره ی پیدایش دریاها، برآمدن و فرو رفتن قاره ها، کوه‌های زیر دریا، جاذبه‌ی خورشید و ماه و تاثیر آن بر آب دریا، و ....Adidas footwear | FASHION NEWS