درخواست نگارش مقاله

عنواندرخواست نگارش مقاله
گونهسند
شماره دسترسی۱۲۹ت‌
فرستندهآهی (ایمن), لیلی
گیرندهبهار, مهرداد
محل نگهداریآرشیو شورای کتاب کودک ، آرشیو موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان
سال انتشار۱۳۵۱
تاریخ نشر

۲ بهمن ۱۳۵۱

زبان انتشارفارسی
تعداد صفحه۱ص
موضوعسند, لیلی آهی (ایمن‌), منابع نوشتاری, مهرداد بهار
متن کامل

تقاضای ارسال مقاله با موضوع ادبیات کودکان وفولکلور برای تشکیل جلسات بحث وگفتگو درباره ادبیات کودکان به وسیله شورای کتاب کودک .