درخواست بررسی کتاب

عنواندرخواست بررسی کتاب
گونهسند
شماره دسترسی۴۳۲ت‌
فرستندهامامی, کریم
گیرندهآهی (ایمن), لیلی
محل نگهداریآرشیو شورای کتاب کودک ، آرشیو موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان
سال انتشار۱۳۵۶
تاریخ نشر

۲۲خرداد ۱۳۵۶

زبان انتشارفارسی
تعداد صفحه۲ص
موضوعسند, کریم امامی ( مدیر عامل انتشارات سروش ), لیلی آهی (ایمن‌), منابع نوشتاری
متن کامل

فرستادن دوکتاب " شنگول ومنگول " وبزبزی " از م‍ج‍م‍وع‍ه‌ ق‍ص‍ه‍ های‌ ای‍ران‍ی‌ که به وسیله انتشرات سروش به چاپ رسیده است.وتقاضای بررسی کتاب ها به وسیله شورای کتاب از جنبه های گوناگون. پاسخ شورای کتاب کودک .