درخت. کودک. جاده

عنواندرخت. کودک. جاده
گونهکتاب
شماره دسترسی٢٢٥٤ک
پدیدآورندگانخاکسار, نسیم
تاریخ تولد - وفات

١٣٢٣-

ناشرجهان کتاب
مکان انتشارتهران
سال انتشار۱۳۵۷
تعداد صفحه٥٤ص
اندازه٥/١٤*٥/٢١ س.م
پدیدآورندگان

نسیم خاکسار

موضوعادبیات تالیف, جهان کتاب, شعر فارسی, کتاب, مجموعه ها, نسیم خاکسار
گروه سنی(د، ه)
بهاء

٤٥ ریال

تیراژ٥٢٥٠ ن
متن کامل

مجموعه ی ۲۳ شعر، شامل: طرح؛ طرح؛ میوه و باروت؛ و....latest jordan Sneakers | Patike – Nike Air Jordan, Premium, Retro Klasici, Sneakers , Iicf