درخت ها

عنواندرخت ها
گونهکتاب
شماره دسترسی۲۱۶۰ک
پدیدآورندگان همکارم‍ک‍دون‍ال‍د, ن‍ش‍ری‍ه‌
ناشربی تا
مکان انتشاربی جا
سال انتشارنوشته شده
تعداد صفحه۲۴ص
اندازه۱۶*۲۵س.م
پدیدآورندگان

تهیه و تنظیم ت‍وس‍ط ن‍ش‍ری‍ه‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ " م‍ک‍دون‍ال‍د"

موضوعادبیات ترجمه, بی تا, غیرداستان, کتاب, کتاب علمی, ن‍ش‍ری‍ه‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ م‍ک‍دون‍ال‍د
گروه سنی(ج)
وضعیت رنگ

مصور، نقاشی (رنگی)

عنوان کوتاهکتابهای علمی برای بچه ها؛ ۱۵
متن کامل

مجموعه اطلاعاتی درباره درختان، چگونگی کاشتن آن‌ها، جنگل، و ....Nike footwear | Nike Shoes