دبستان کرها ولالها

عنواندبستان کرها ولالها
گونهسند
فرستندهباغچه بان, جبار
گیرندهمحمدرضا پهلوی,
محل نگهداریمرکز اسناد کتابخانه مجلس شورای اسلامی
سال انتشار۱۳۲۰
تاریخ نشر

۶مهر ۱۳۲۰

زبان انتشارفارسی
تعداد صفحه۱ص
موضوعسند, محمدرضا پهلوی, منابع نوشتاری
متن کامل

درخواست دریافت حمایت های مالی وحمایت از وزارت فرهنگ برای گسترش امکانات "دبستان کرهاولالها وتربیت آموزگار متخصص وچاپ کتاب های مناسب کودکان ناشنوا وتاسیس مدارس صنعتی دخترانه وپسرانه. رونوشت این نامه به وزارت فرهنگ و مجلس شورای ملی نوشته شده است .Sports Shoes | Nike Wmns Air Force 1 07 Essential White Silver Gold Women Casual , Cellmicrocosmos Marketplace