دبستان نمونه بامداد

عنواندبستان نمونه بامداد
گونهسازمان ها
سال تأسيس۱۳۳۰
عنوان دیگر
تاریخ نشر

١٣٣٠

مقطع آموزشیدبستان
نوع سازمانغیردولتی، مختلط، عادی
موضوعسازمان ها, نهاد ها
متن کامل

بدرالملوک بامداد در سال ۱۳۳۰ دبستان نمونه‌ی بامداد را تاسیس کرد. مدرسه برای آموزش الفبا از روش خاصی نداشت. تدریس به شاگردان کلاس اول مخصوص خود مدرسه بود آموزگاران چهار ماه اول سال را بدون کتاب، با شاگردان کار می‌کردند و پس از آنکه کودک تا حدودی با ترکیب واژه‌ها و حروف آشنا می‌شد. آن‌ وقت از روی کتاب، درس می‌دادند. شاگردان هر کلاس پس از آنکه سه ماه اول را می‌گذراندند، یک امتحان عمومی می‌دادند و کسانی که نمی‌توانستند به خوبی از عهده‌ی امتحان برآیند از شاگردان دیگر در بخش فرا گرفتن درس‌ها جدا می‌شدند. شاگردان قوی برنامه‌ی سه ماه دوم را شروع می‌کردند و برای شاگردان ضعیف برنامه‌ی سه ماهه‌ی اول تکرار می‌شد. هر کلاس دارای شواریی شامل شاگردان آن کلاس و مربیان مدرسه بود که هر هفته یک بار ...