دبستان لالها(دستنویس)

عنواندبستان لالها(دستنویس)
گونهسند
فرستندهباغچه بان, جبار
گیرندهریاست مجلس شورای ملی,
محل نگهداریمرکز اسناد کتابخانه مجلس شورای اسلامی
سال انتشار۱۳۱۷
تاریخ نشر

۲۲بهمن ۱۳۱۷

زبان انتشارفارسی
تعداد صفحه۲ص
موضوعریاست مجلس شورای ملی, سند, منابع نوشتاری
متن کامل

درخواست جبارباغچه بان از مجلس شورای ملی برای اختصاص بودجه ای از بودجه سالانه برای "دبستان لالها"(ناشنوایان )ونامه صفیه میربابایی (باغچه بان )(مدیر کودکستان پهلوی) به مجلس شورای ملی برای درخواست بودجه ای برای کودستان پهلوی از بودجه سالانه کشوری.این دونامه که با خط جبارباغچه بان نوشته شده است به بخش کمیسیون شکایات مجلس فرستاده شده است .Sneakers Store | Nike SB