دبستان ده یا کانون فعالیت های فرهنگی و اجتماعی

عنواندبستان ده یا کانون فعالیت های فرهنگی و اجتماعی
گونهمقاله
نویسندگانشاکرین, اکبر
ناشرماهنامه آموزش و پرورش
سال تولد۱۳۳۶
تاریخ نشر

تیر ۱۳۳۶

شماره

دوره۲۸ ش۴

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۴۲-۴۳
موضوعاکبر شاکرین, ماهنامه آموزش و پرورش, مقاله
متن کامل

برنامه تعلیمات اساسی که هدفش بهبود زندگی مردم ده‌نشین و حل مشکلات آنها است در بدو امر در جستجوی افرادی بود که بتواند در دهات زندگی کند مورد احترام واعتماد مردم بوده و اطلاعات کافی از اجتماع خود داشته باشد و معلمان در ده علاوه بر انجام وظایف روزانه باید اوقاتی را به ارشاد افراد سالمند سازند وباید تعلیمات کارآموزی ببینند .Buy Sneakers | Mens ASICS GEL-Kayano 28 Running Shoe at Fitforhealth