دان‍ش‍س‍رای‌ م‍ق‍دم‍ات‍ی‌ ی‍زد

عنواندان‍ش‍س‍رای‌ م‍ق‍دم‍ات‍ی‌ ی‍زد
گونهسند
شماره دسترسی۳۴۳ت‌
فرستندهادریسی, نعمت الله
گیرندهشورای کتاب کودک,
محل نگهداریآرشیو شورای کتاب کودک
سال انتشار۱۳۴۹
تاریخ نشر

۱۴آبان ۱۳۴۹

زبان انتشارفارسی
تعداد صفحه۲ص
موضوعسند, شورای کتاب کودک, منابع نوشتاری, نعمت الله ادریسی ( دبیر علوم تربیتی دانشسرای مقدماتی یزد )
متن کامل

درخ‍واس‍ت‌ ارس‍ال‌ ک‍ت‍اب‍ ه‍ای‌ م‍ن‍اس‍ب‌ ک‍ودک‍ان‌ و ن‍ش‍ری‍ات‌ ش‍ورای‌ ک‍ت‍اب‌ ک‍ودک‌ به وسیله ن‍ع‍م‍ت‌ ال‍ل‍ه‌ ادری‍سی‌ ب‍رای تجهیز کتابخانه نمونه کودک دان‍ش‍س‍رای‌ م‍ق‍دم‍ات‍ی‌ ی‍زد. پاسخ شورای کتاب کودک واعلام آمادگی برای فرستادن کتاب های مورد نیاز کتابخانه .Nike air jordan Sneakers | シューズ