دانه چیست؟

عنواندانه چیست؟
گونهکتاب
شماره دسترسی۳۵۳۱ک
ناشرالهام
مکان انتشاربی جا
سال انتشارنوشته شده
تعداد صفحه۱۵ص
اندازه۱۶.۵*۲۱.۵
موضوعادبیات ترجمه, الهام, غیرداستان, کتاب, کتاب علمی
گروه سنی(الف، ب)
وضعیت رنگ

مصور، نقاشی (رنگی)

بهاء

۴۰ریال

عنوان کوتاهکتاب خردسالان؛ ۲
متن کامل

آشنایی با مراحل رشد یک دانه و تبدیل آن به گل.affiliate tracking url | Nike Shoes