دانش آموزان کلاس پنجم و ششم مدرسه پهلوی

دانش آموزان کلاس پنجم و ششم مدرسه پهلوی
عنواندانش آموزان کلاس پنجم و ششم مدرسه پهلوی
گونهعکس
سال انتشار۱۳۰۵
تاریخ نشر

۱۷ آذر ۱۳۰۵

وضعیت رنگ

سياه و سفيد

موضوععکس, غلامحسین مفید, مدرسه پسرانه, مدرسه پهلوی, ورزش
منابع

آرشيو موسسه پژوهشي تاريخ ادبيات كودكان

متن کامل

دانش آموزان در حال ورزش، غلامحسین مفید نیز در عکس استNike Sneakers Store | Patike – Nike Air Jordan, Premium, Retro Klasici, Sneakers , Iicf