دانش آموزان مدرسه متوسطه ادب

دانش آموزان مدرسه متوسطه ادب
عنواندانش آموزان مدرسه متوسطه ادب
گونهعکس
سال انتشار۱۳۰۴
تاریخ نشر

فروردين ۱۳۰۴

وضعیت رنگ

سياه و سفيد

موضوععکس, غلامحسین مفید, مدرسه ادب, مدرسه پسرانه, ورزش
منابع

آرشيو موسسه پژوهشي تاريخ ادبيات كودكان

متن کامل

کلاس ژیمناستیک مدرسه متوسطه ادب تحت نظر غلامحسین مفید