دانش آموزان دبیرستان ادب اصفهان و دبیرستان البرز تهران

دانش آموزان دبیرستان ادب اصفهان و  دبیرستان البرز تهران
عنواندانش آموزان دبیرستان ادب اصفهان و دبیرستان البرز تهران
گونهعکس
سال انتشار۱۳۲۴
تاریخ نشر

۱۷ فروردين ۱۳۲۴

وضعیت رنگ

سياه و سفيد

موضوعدبیرستان ادب, دبیرستان البرز, عکس, مدرسه پسرانه
منابع

آرشيو موزه‌ي آموزش و پرورش اصفهان

متن کامل

مسافرت دانش آموزان دبیرستان البرز تهران برای مسابقه های ورزشی با دانش آموزان ادب اصفهان.
ردیف اول نشسته از راست: ؟،؟، حیدر تاکی، جمال الدین قدسی، ؟، بدرالدین کتابی، ؟،؟،؟، حسین عریضی، حسین نجفیRunning Sneakers Store | Air Jordan 4 - Collection - Sb-roscoff