دانستنی های علم برای نوجوانان

عنواندانستنی های علم برای نوجوانان
گونهکتاب
شماره دسترسی٨٣١ک
پدیدآورندگان همکارفائقی, رویا
ناشرگوتنبرگ
مکان انتشارتهران
سال انتشارنوشته شده
تعداد صفحه٢٣٢ص
اندازه٥/١٦*٢٣ س.م
پدیدآورندگان

ترجمه ی رویا فائقی

موضوعادبیات ترجمه, رویا فائقی, غیرداستان, کتاب, کتاب علمی, گوتنبرگ
گروه سنی(د، ه)
وضعیت رنگ

مصور، نقاشی (سیاه و سفید)

بهاء

٢٥٠ ریال

عنوان کوتاهسری علم برای نوجوانان
متن کامل

مطالبی در باره ی زندگی انسان و جانوران، شگفتی‏های طبیعت، پدیده‏های جوی، زندگی گیاهان، روش های بهتر زیستن و ....url clone | Air Jordan