دامن دامن مروارید

عنواندامن دامن مروارید
گونهمقاله
نویسندگانوزیری, فردوس, وزیری, فردوس
تاریخ تولد - وفات

١٣٠٨-١٣٥٨

ناشرپیک کودک
سال تولد۱۳۵۶
تاریخ نشر

نیمه اول دی ماه ١٣٥٦

شماره

دوره ٩ ش ٦

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه٩
وضعیت رنگ

مصور، نقاشی (رنگی)

پدیدآورندگان

شاعر مینو دستور

موضوعادبيات تاليف, پیک کودک, شعر, مقاله, مینو دستور, وزیری، فردوس
متن کامل

شعری از زبان یک کودک که خوابش را بازگو می کند.