داستان کودکان: تخت روان پرنده

عنوانداستان کودکان: تخت روان پرنده
گونهمقاله
ناشرترقی
سال تولد۱۳۲۹
تاریخ نشر

دوشنبه ۲ مرداد ۱۳۲۹

شماره

دوره۸ ش۸ (۳۹۳)

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۱۲-۱۶
وضعیت رنگ

مصور، نقاشی (سیاه و سفید)

موضوعافسانه پریانی, افسانه شاهی, ترقی, مقاله
متن کامل

همسر پادشاهی هر روز درخواستی تازه از او می کند. روزی از شاه می خواهد کاری کند که او بتواند بپرد. پادشاه از درباریان و درویش پیری راهنمایی می خواهد. درویش می گوید: تختی به شاه دیوان که در زندان توست ببند و با او پرواز کن. شاه دیوان، ملکه و پادشاه را به همراه تخت با خود به قصرش می برد و زندانی می کند. وزیر نیز لشکری فراهم می کند و به جنگ دیو می رود و شاه و ملکه را نجات می دهد.Best Authentic Sneakers | Yeezy Boost 350 Trainers