داستان ورزشی

عنوانداستان ورزشی
گونهگنج واژه - تزاروس
ع. ا.

داستان واقعی

منابع

شناخت ادبیات کودکان: گونه ها و کاربرد ها، ص ۴۲۵

سال انتشارنوشته شده
متن کامل

کودکانی که شیفته‌ی ورزش هستند، داستان‌های ورزشی را بسیار دوست دارند. برخی از آن‌ها کتابی را که درباره‌ی ورزش یا قهرمان ورزشی آن‌ها باشد با کمال میل و رغبت تا آخر می‌خوانند. بخش بزرگی از داستان‌های ورزشی درباره‌ی پسران است، با این همه، گروه‌ اندکی از نویسندگان درباره‌ی دخترانی هم که از شرکت در رشته‌های ورزشی لذت می‌برند، می‌نویسند. بسیاری از داستان‌ها درباره‌ی آرمان بازی قانونمند، قدر و ارزش ورزش‌ها، چیرگی بر کشمکش‌ های بین پدرها و پسرها و چیرگی بر ترس‌های مربوط به گونه‌های انواع ورزش‌هاست.Sneakers Store | Sneakers