داستان علمی- تخیلی

عنوانداستان علمی- تخیلی
گونهگنج واژه - تزاروس
ع. ا.

داستان واقعی

ا. و.

فانتزی علمی- تخیلی

منابع

(دانشنامه ادب فارسی، ج ٢،ص ٥٧٤) (ادبیات کودکان و نوجوانان و ترویج خواندن، ص ١٦٣)

سال انتشارنوشته شده
متن کامل

گونه ای داستان ذهنی و خیالی که نویسنده در آن معمولا بر پایه اصول و واقعیات علمی، به طرح پیش بینی ها، گمان ها یا فرضیه های علمی می پردازد و آن ها را در قالب داستان عرضه می دارد. داستان های تخیلی- علمی از دنیایی سخن می گوید که بر اساس آنچه ما امروز از علوم می دانیم ممکن است روزی در آینده وجود داشته باشد. هدف منحصر به فرد داستان های علمی- تخیلی پیشنهاد فرضیه ای است درباره آینده انسان و کائنات. موضوع بیشتر داستان های تخیلی- علمی امروز، ترسیم جهانی است که سریعا در حال دگرگونی است و دست ساخت های بشر با سرعتی باور نکردنی زندگی، آمال و آرزوهای، عواطف و احساس ها و اندیشه او را دگرگون می کنند. دگرگونی ای که با سرعت دگرگونی در مقوله های علمی و فناوری پیش نمی رود و انسان را دچار نوعی سرگشتگی کرده است.