داستانهاى بزرگان

عنوانداستانهاى بزرگان
گونهکتاب
شماره دسترسی١٠٨٨ک
پدیدآورندگانزهتایی,
پدیدآورندگان همکارزاهدی,
ناشرپدیده
مکان انتشارتهران
سال انتشار۱۳۴۹
تعداد صفحه٨٠ص
اندازه٥/٢٣*٥/١٦س.م
پدیدآورندگان

گردآوری زهتایی، زاهدی

موضوعادبیات تالیف, پدیده, حکایت ها, زاهدی, زهتایی, سرگذشتنامه داستانی, کتاب, مجموعه ها
گروه سنی(د، ه)
بهاء

٥٠ ریال

عنوان کوتاهقصه های ایرانی؛ ٢٤
متن کامل

شرح حال ابوعلی سینا، شاه عباس کبیر صفوى، شیخ بهایی، نادرشاه افشار، سلطان محمود غزنوى، سعدی و محمدخان قاجار، به همراه ۴۵ داستان درباره ی آن ها.bridge media | New Balance 530 "White" MR530SG - MR530SG