داریوش کبیر

عنوانداریوش کبیر
گونهکتاب
شماره دسترسی١٣٠ک
پدیدآورندگانرخشان, غ. د.
عنوان دیگر

عنوان روی جلد: داریوش کبیر کیست؟

ناشرپدیده
مکان انتشارتهران
سال انتشارنوشته شده
تعداد صفحه٢٤ص
اندازه١٧*٥/٢٣ س.م
پدیدآورندگان

غ. د. رخشان

موضوعادبیات تالیف, پدیده, سرگذشتنامه مستند, غ. د. رخشان, کتاب, کتاب تاریخی
گروه سنی(د، ه)
وضعیت رنگ

مصور، نقاشی (سیاه و سفید)

بهاء

١٠٠ ریال

عنوان کوتاهنام آوران ایران
متن کامل

زندگینامه ی داریوش اول هخامنشی (۵۲۱-۴۸۵ق.م) شاه ایران.Nike shoes | Air Jordan