دادگاه اطفال: اطفا ل بزهکار: فصل سوم – تصمیمات - ماده ۳۱

عنواندادگاه اطفال: اطفا ل بزهکار: فصل سوم – تصمیمات - ماده ۳۱
گونهحقوق کودک
سال تولدنوشته شده
موضوعحقوق کودک, دادگاه اطفال
متن کامل

در نقاطیکه کانون اصلاح و تربیت تشکیل میگردد مواد ۳۴ و ۳۵ و ۳۶ و ۳۷ قانون کیفر عمومی لغو میشود.latest Running Sneakersnike charles barkley sneakers for sale cheap