خ‍روس‌ دم‌ طلا(۱۱)

عنوانخ‍روس‌ دم‌ طلا(۱۱)
گونهتصویر کتاب نشریه
تصویرگرستاری, زهرا
تاریخ تولد - وفات

١٣٤٠

سال انتشارنوشته شده
تاریخ نشر

[١٣٥٦]

شماره صفحهص١١
وضعیت رنگ

نقاشی ( گواش و قلم فلزی)

موضوعتصویر, تصویر کتاب, خروس دم طلا, زهرا ستاری, کتاب تصویری, گوآش, منابع دیداری
متن کامل
خ‍روس‌ دم‌ طلا(۱۱)