خیام کیست ؟

عنوانخیام کیست ؟
گونهکتاب
شماره دسترسی١٠٥٩ک
پدیدآورندگانرخشان, غ. د.
عنوان دیگر

عنوان روى جلد: خيام

ناشرپدیده
مکان انتشارتهران
سال انتشارنوشته شده
تعداد صفحه۳۱ص
اندازه۱۷*۲۴ س.م
پدیدآورندگان

غ- د- رخشان

موضوعادبیات تالیف, پدیده, سرگذشتنامه مستند, غ- د- رخشان, کتاب
گروه سنی(ج، د)
وضعیت رنگ

مصور ، نقاشی، عکس (سياه و سفيد)

عنوان کوتاهنام آوران ايران
متن کامل

سرگذشت نامه ی خیام، شاعر و دانشمند سده ی ۵-۶ هجرى.jordan Sneakers | Nike sneakers