خوشبختی

عنوانخوشبختی
گونهمقاله
نویسندگانپوشه, و
ناشرماهنامه آموزش و پرورش
سال تولد۱۳۳۷
تاریخ نشر

اسفند ۱۳۳۷

شماره

دوره۳۰ ش۵

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۴۲
موضوعماهنامه آموزش و پرورش, مقاله, و. پوشه
متن کامل

خوشبختی و کامیابی کودکان بیشتر مربوط به اتفاقاتی است که هر محیط اجتماعی و تربیتی که در آن به سر می‌برند برای آنان به وجود آورده است. مربیان ووالدین باید کودکان را با نشاط ، خشنود و خوشبخت تربیت کنند . آنان را به بشاشی و سرور و نیکبختی عادت دهند و بدین طریق سعادت آینده آنها را تأمین می‌گردانند .