خم بازی

عنوانخم بازی
گونهگنج واژه - تزاروس
ع. ا.

نمايش

سال انتشارنوشته شده
متن کامل

در خم بازی که شکلی از نمایش عروسکی است، نمایشگردان از درون استوانه‌ای که با چوب و پارچه به بلندی بیش از یک ذرع درست شده بود، عروسک‌ها را به جنبش درمی‌آورد. عروسک‌ها دستی بودند و جایگزینی یا نمایش همزمان چندتای آن‌ها، به چیره دستی بسیار نیاز داشت. گفته‌اند از آن رو که در گذشته نمایشگردان از درون خم، عروسک‌ها را در بیرون حرکت می‌داد، این گونه نمایشی، خم‌بازی نام گرفته است.jordan release date | Altra Timp 3 Review , Best Trail Running Shoes 2021