خدنگ دانش آموزان

عنوانخدنگ دانش آموزان
گونهنشریه
پدیدآورندگانجمالی آشتیانی, محمد, خطابخش, علی اصغر, ماهیار, محمد, کرباسچیان, امیر عبدالله
ناشرنشریه خدنگ (ارگان جمعیت تهران جوان)
مکان انتشارتهران
سال انتشار۱۳۲۴
تاریخ نشر

١٣٢۴-١٣٤١

زبان انتشارفارسی
اندازه٥/١٣*٢٠ س.م
پدیدآورندگان

صاحب امتیاز و مدیر مسئول: محمد جمالی آشتیانی؛ سردبیر: علی اصغر خطا بخش ، سعید محمد ماهیار ،امیر عبدالله كرباسچیانمحمد

گروه سنینوجوانان
فاصله انتشاردوهفته‌نامه
موضوع(آقا نور حقیقی خوانساریآقانور حقیق صدر المعالی), امیر عبدالله كرباسچیان, خدنگ دانش آموزان, سعید محمد ماهیار, شعر, علی اصغر خطا بخش, محمد جمالی آشتیانی, نشریه, نشریه آموزشگاهی, نشریه نوجوانان, نشریه ها
موجودی

موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان ایران: ١٣۲۴: ش١

یادداشت ها

وابسته به: نشریه خدنگ (ارگان جمعیت تهران جوان)

متن کامل

«خدنگ دانش‌آموزان» وابسته به نشریه خدنگ نیز از دیگر نشریه‌های دانش‌آموزی بود که به صاحب‌امتیازی محمد جمالی آشتیانی، مدیر روزنامه خدنگ و رئیس دبیرستان سینا منتشر می‌شد. این نشریه که از سوی گروهی از دانش‌آموزان ...