خدمتگزاران قدیم و صمیم فرهنگ

عنوانخدمتگزاران قدیم و صمیم فرهنگ
گونهمقاله
ناشرماهنامه آموزش و پرورش
سال تولد۱۳۳۱
تاریخ نشر

بهمن ۱۳۳۱

شماره

دوره۲۶ ش۲

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۱۱۴
وضعیت رنگ

مصور، عکس (سیاه و سفید)

موضوعماهنامه آموزش و پرورش, مقاله
متن کامل

زندگی و خدمات دو معلم قدیمی به نام‌های سکینه خدامی و یوسف علائی می‌باشد و راجع‌به دوره خدمت و خدماتی که انجام داده‌اند توضیح داده است .Buy Sneakers | nike fashion