خبرها : جشنواره ی بین المللی فیلم های آموزشی لبنان

عنوانخبرها : جشنواره ی بین المللی فیلم های آموزشی لبنان
گونهمقاله
شماره دسترسی۱۰ن ا
ناشرکارنامه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
سال تولد۱۳۵۳
تاریخ نشر

تیر ماه ۱۳۵۳

شماره

دوره هفتم ش ۴

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۱۱
موضوعآنکه خیال بافت و آنکه عمل کرد (فیلم), جایزه ها, جشنواره بین المللی فیلم های آموزشی لبنان (دومین: ۱۹۷۴: لبنان), صادقی، علی اکبر, کارنامه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان, کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان, گلباران (فیلم), مقاله, ممیز، مرتضی
متن کامل

برگزیده شدن دو فیلم ایرانی در جشنواره ی بین المللی فیلم های آموزشی لبنان. «آنکه خیال بافت و آنکه عمل کرد» اثر مرتضی ممیز و «گلباران» اثر علی اکبر صادقی، دو فیلم بردنده بودند. فیلم ها با نام های «خیال و عمل» و «اطفال کبوترهای صلح» در فستیوال شرکت کردند.buy shoes | Entrainement Nike