خبرها : جایزه ی صلح گاندی به فیلم من آنم که

عنوانخبرها : جایزه ی صلح گاندی به فیلم من آنم که
گونهمقاله
شماره دسترسی۱۰ن ا
ناشرکارنامه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
سال تولد۱۳۵۳
تاریخ نشر

تیر ماه ۱۳۵۳

شماره

دوره هفتم ش ۴

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۱۱
موضوعجایزه صلح گاندی, جایزه ها, صادقی، علی اکبر, فستیوال برلین (بیست و چهارمین: ۱۹۷۴: برلین، آلمان), کارنامه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان, کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان, مرکز سینمایی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان, مقاله, من آنم که (فیلم)
متن کامل

برگزیده شدن فیلم « من آنم که » اثر علی اکبر صادقی، تهیه شده در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در فستیوال برلین که جایزه صلح گاندی را از آن خود کرد. این جایزه در کنار جایزه ی اصلی داده می شود.Asics footwear | Air Jordan Release Dates 2020