خبرهای فرهنگی: آغاز مراسم هفته کتاب

عنوانخبرهای فرهنگی: آغاز مراسم هفته کتاب
گونهمقاله
ناشرماهنامه آموزش و پرورش
سال تولد۱۳۴۶
تاریخ نشر

۱۳۴۶

شماره

دوره۳۷ ش۷و۸

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۱۱۹-۱۲۶
وضعیت رنگ

مصور، عکس (سیاه و سفید)

موضوعماهنامه آموزش و پرورش, مقاله
متن کامل

گزارشی از هفته کتاب و مراسم‌ مختلفی که در هر روز در مدارس و اماکن مختلف برگزار گشته است . به همراه برنامه ی این مراسم.affiliate link trace | Nike Shoes