خبرهای داخلی : بزرگداشت مرحوم استاد عباس یمینی شریف

عنوانخبرهای داخلی : بزرگداشت مرحوم استاد عباس یمینی شریف
گونهمقاله
ناشر[گزارش شورای کتاب کودک]
سال تولد۱۳۷۰
تاریخ نشر

۱۳۷۰

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۳
موضوعبیرشک، احمد, سالگردها, عباس یمینی شریف, مافی، یحیی
متن کامل

به مناسبت بزرگداشت خاطره یمینی شریف در روز اول دی ۱۳۶۹، مراسمی برگزار شد. در این مراسم علاوه بر همسر و فرزند یمینی شریف، توران میرهادی، احمد بیرشک و یحیی مافی به سخنرانی در زمینه علایق و حوزه های فعالیت یمینی شریف و تحلیل آثار او و تجدید خاطرات وی پرداختند. نمایشگاهی نیز از برداشت های تصویری کودکان و نوجوانان ۱۰ تا ۱۲ ساله، از شعرهای یمینی شریف، ترتیب داده شده بود.Asics footwear | Altra Timp 3 Review , Best Trail Running Shoes 2021