خاکسار، نسیم

عنوانخاکسار، نسیم
گونهسرگذشت نامه
نام و نشانخاکسار, نسیم
تاریخ تولد - وفات

۱۳۲۲-

سال آغازنوشته شده
زبان انتشارفارسی
نقشنويسنده
موضوعسرگذشتنامه, نسیم خاکسار, نویسنده
تاریخ نشر

۱۳۲۲-

متن کامل

نسیم خاکسار در دی ماه ۱۳۲۲ در آبادان در یک خانواده شلوغ کارگری زاده شد. خاکسار از دوره‌ی کودکی‌اش چنین یاد می‌کند: "کلا‌س اول و دوم دبستان را در مدرسه‌ای درس خواندم که روبه‌روی شط بود و یک حوض بزرگ در وسط داشت. زنگ تفریح بچه‌ها می‌رفتند و با قلا‌ب از شط ماهی می‌گرفتند و توی آن می‌انداختند. چوب هم برای کتک زدن ما توی آب حوض بود". خاکسار دبیرستان را در رشته‌ی طبیعی در سال ۱۳۴۰ تمام کرد. به سربازی رفت و در سپاه دانش دوره‌ی دوم خدمت کرد. پنج سال آموزگار روستا بود. دو سالی هم در اصفهانک و همدان در رشته تربیت معلم درس خواند.
از سال ۱۳۴۲ به روستا رفت و شروع به نوشتن داستان کرد. محیط تازه‌ی روستا، به ویژه روستاهای بویراحمد و کهکیلویه چنان برایش جاذبه داشت که نخست به گردآوری دوبیتی‌ها و متل‌های عامیانه و قصه‌هاشان پرداخت.
داستان‌نویسی را با داستان‌های بزرگسالا‌ن آغاز کرد. اولین داستانش به نام "کفاره"، در سال ۱۳۴۴ در مجله‌ی فردوسی چاپ شد....jordan Sneakers | NIKE HOMME