خانه

عنوانخانه
گونهکتاب
شماره دسترسی٢٤٣٦ک
پدیدآورندگان همکارعطائی آشتیانی, حسین
عنوان دیگر

عنوان روى جلد: خانه‏ ها

ناشرپدیده
مکان انتشارتهران
سال انتشار۱۳۵۲
تعداد صفحه٢٤ ص
اندازه۲۴*۱۷ س.م
پدیدآورندگان

ترجمه و تدوین حسین عطائی آشتیانی

موضوعادبیات ترجمه, پدیده, حسین عطائی آشتیانی, حسین عطایى ‏آشتیانى, غیرداستان, کتاب, کتاب علمی
گروه سنی(ج ، د)
وضعیت رنگ

مصور، نقاشی (رنگى)

بهاء

٤٠ ریال

عنوان کوتاهدانستنیهاى نونهالان؛ ٢٩
متن کامل

مطالبى درباره ی ویژگی هاى خانه هاى مختلف بنا بر نوع زندگى و پیشرفت انسان ها، تفاوت خانه هاى شهرى ‏و روستایى؛ ساختمان قلعه ها و.....Sports Shoes | Nike