خانه و مدرسه

عنوانخانه و مدرسه
گونهمقاله
نویسندگانپیرنیا, داریوش
ناشرمکتب مام
سال تولد۱۳۴۹
تاریخ نشر

خرداد ۱۳۴۹

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۳
موضوعانجمن ملی اولیا و مربیان ایران, داریوش پیرنیا, طرح تعلیم متخصصین تربیت خانوادگی, مقاله, مکتب مام
متن کامل

بررسی اجمالی طرح " تعلیم متخصصین تربیت خانوادگی " که از طرف انجمن ملی اولیا و مربیان تهیه شده است.