خانه ای روی درخت

عنوانخانه ای روی درخت
گونهکتاب
شماره دسترسی٣١٧٦ک
پدیدآورندگان همکارخسرو,
ناشرمعراجی
مکان انتشارتهران
سال انتشارنوشته شده
تعداد صفحه٣٩ص
اندازه٣/١٤*٢١ س.م
پدیدآورندگان

ترجمه خسرو

موضوعادبیات ترجمه, خسرو, کتاب, معراجی
گروه سنی(ج)
وضعیت رنگ

مصور ، نقاشی (رنگی)

بهاء

٢٠ ریال

عنوان کوتاهداستانهای زمردی؛ ٣٦
متن کامل

مجموعه ی۳ داستان، شامل: خانه‏ای روی درخت؛ نعره ببر؛ دزدان دریایی.Sports Shoes | Nike, adidas, Converse & More