خاطره دیگر فرهنگی

عنوانخاطره دیگر فرهنگی
گونهمقاله
نویسندگانبیضایی, ذکایی
ناشرخاطرات وحید: شامل گوشه هایی از تاریخ معاصر ایران
سال تولد۱۳۵۰
تاریخ نشر

۱۵ بهمن تا ۱۵ اسفند ۱۳۵۰

شماره

دوره جدید، س۹ ش۴

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۱۶-۱۸
موضوعتدریس, خاطرات, خاطرات وحید, ذکایی بیضایی, مدرسه های روستایی, مقاله
متن کامل

خاطرات ذکایی بیضایی از دوران کودکی و مدرسه رفتن و اشاره به تاسیس یک مدرسه توسط فلاح در روستای آران. فلاح نخست کلاس را در منزل خود تشکیل می دهد و الفبایی را که به تازگی تدریس آن در تهران معمول شده به کودکان آموزش می دهد. با افزایش تعداد دانش آموزان کلاس ابتدا به مسجد و چند محلی دیگر می رود تا در سال ۱۳۱۳ از طرف دولت مدرسه ابتدایی در آران تاسیس می شود.Sport media | adidas