ح‍ک‍م‌ ان‍ت‍ص‍اب‌ ک‍م‍ال‌ال‍م‍ل‍ک‌

عنوانح‍ک‍م‌ ان‍ت‍ص‍اب‌ ک‍م‍ال‌ال‍م‍ل‍ک‌
گونهسند
شماره دسترسی۶۲۶ت
فرستندهمستظرفه, وزارت‌ معا
محل نگهداریم‍وزه‌ آم‍وزش‌ و پ‍رورش‌ اص‍ف‍ه‍ان‌
سال انتشار۱۲۹۸
تاریخ نشر

۲۰سرطان ۱۳۳۸ق.=۲۰سرطان ۱۲۹۸

زبان انتشارفارسی
تعداد صفحه۱ص
موضوعسند, منابع نوشتاری, وزارت‌ معارف‌ و اوق‍اف‌ وصنایع مستظرفه
متن کامل

ح‍ک‍م‌ ان‍ت‍ص‍اب‌ ک‍م‍ال‌ال‍م‍ل‍ک‌ ب‍ه‌ س‍م‍ت‌ م‍ع‍اون‍ت‌ وزارت‌ ص‍ن‍ای‍ع‌م‍س‍ت‍ظرف‍ه‌ با تعیین مبلغ حقوق با امضای وزیر معارف واوقاف .short url link | Nike Air Force 1'07 Essential blanche et or femme - Chaussures Baskets femme - Gov