حکم اداری

عنوانحکم اداری
گونهسند
شماره دسترسی۲۷۱ت‌
فرستندهوزیر فرهنگ,
گیرندهفارسی, محسن
محل نگهداریآرشیو موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان
سال انتشار۱۳۳۵
تاریخ نشر

۲۰آذر۱۳۳۵

زبان انتشارفارسی
تعداد صفحه۱ص
موضوعسند, محسن فارسی (کارمند اداره بازرسی), منابع نوشتاری, وزیر فرهنگ
متن کامل

نامه به محسن فارسی درباره انتصاب به سمت مدیریت وصاحب جمعی کتابخانه دانشسرای مقدماتی .short url link | Saucony Lanzar JAV 2 - Unisex , Worldarchitecturefestival