حکایت شیرین دزد و قاضى بغداد

عنوانحکایت شیرین دزد و قاضى بغداد
گونهکتاب
شماره دسترسی١٢٧چ
ناشرشرکت نسبی کانون کتاب
مکان انتشارتهران
سال انتشارنوشته شده
تعداد صفحه٣١ ص
اندازه۱۸*۲۲ س. م
موضوعادبیات تالیف, ادبیات مکتبخانه ای, چاپ سنگی, حکایت‌ اندرزی عامیانه, کتاب
وضعیت رنگ

مصور ، نقاشی (سیاه و سفید)

نوع چاپ

چاپ سنگى

بهاء

١٠ ریال

متن کامل