حمایت کودکان

عنوانحمایت کودکان
گونهنشریه
پدیدآورندگانسپهبدی, م.
مکان انتشارتهران
سال انتشار۱۳۳۰
تاریخ نشر

١٣٣٠

زبان انتشارفارسی
وضعیت تصویر

نقاشی (سیاه و سفید)

اندازه ١٤*٢١
پدیدآورندگان

صاحب امتیاز: م. سپهبدی

گروه سنیبزرگسالان
فاصله انتشارماهنامه
موضوعحمایت کودکان, م. سپهبدی, نشریه
موجودی

موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان: ١٣٣١: ش مخصوص

یادداشت ها

وابسته به: ارگان جمعیت ایرانی حمایت کودک

بهاء

٥ ریال

متن کامل

در سال ۱۳۳۰ جمعیت ایرانی حمایت کودک به ابتکار سازمان زنان ایران با الهام از فدراسیون دموکراتیک بین المللی زنان بنیاد گذاشته شد. این جمعیت نشریه ویژه‌ای به نام حمایت کودک منتشر می کرد که در نخستین شماره آن هدف بنیادگذاری جمعیت چنین آمده است: "در اینموقع که هزینه زندگی بطور سرسام آوری بالا میرود و طبقات زحمتکش حتی از تهیه نان خانواده ها‌ی خودشان هم درمانده‌اند بدیهی است کودکان ما سخت‌ترین و بحرانی‌ترین روزهای حیات خود را می‌گذارنند. کودکان گرسنه و بیمار ساعت‌ها چشم بدرزاغه‌ها می‌دوزند تا اگر پدرانشان لقمه نانی بی‌آورند با آن سد جوع کنند. در چنین شرایط ناگوار و وضع تاثرآور است که جمعیت ایرانی حمایت کودکان بوجود می‌آید و وظیفه خطیر حفاظت کودکانرا بعهده میگیرند". در این نشریه که ۱۲ شماره آن در فاصله سال های ۱۳۳۰-۱۳۳۲ منشر شد، گزارش هایی درباره وضعیت کودکان بسیاری از استان های ایران همچون خوزستان، اصفهان، خراسان، بلوچستان، کرمانشاه و کرمان به چاپ رسیده است. موضوع هایی همچون مرگ و میر کودکان، وضع زندگی کودکان در قالیبافی‌ها، کارخانه‌ها، کمبود مدرسه و وضعیت آموزش و پرورش در کودکستان‌ها و دبستان‌ها نیز در شماره‌های گوناگون این نشریه بررسی شده است. در یکی از مقاله‌های این نشریه در سال ۱۳۳۱، با عنوان وضع بهداشتی کودکان خردسال در ایران به حال و روز مادران کارگر و امکانات بهداشتی آنان و ازدواج زودرس دختران اشاره می‌کند. short url link | Air Jordan Sneakers