حمایت اطفال

عنوانحمایت اطفال
گونهمقاله
ناشرکوشش
سال تولد۱۳۰۸
تاریخ نشر

یکشنبه ۱ دی ۱۳۰۸

شماره

س۷ ش۲۶۶

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۱
موضوعبهداشت کودک, کوشش, مقاله
متن کامل

بررسی دلایل مرگ و میر کودکان و تأکید بر لزوم پیشرفت در تحصیلات پزشکی، به ویژه مامایی برای پیشگیری از بیماری پدران و مادران و مرگ نوزادان.