حمایت اطفال در ترکیه

عنوانحمایت اطفال در ترکیه
گونهمقاله
ناشرکوشش
سال تولد۱۳۰۹
تاریخ نشر

یکشنبه ۱۰ فروردین ۱۳۰۹

شماره

س۸ ش۶۳ (۱۲۴۰)

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۱
موضوعبهداشت کودک, ترکیه, حمایت كودكان, کوشش, مقاله
متن کامل

گزارشی از فعالیت های کشور ترکیه در زمینه ی حمایت از کودکان و تأمین امکانات بهداشتی برای کودکان و مادران.jordan Sneakers | Nike Shoes, Sneakers & Accessories