حسن کچل

عنوانحسن کچل
گونهکتاب
شماره دسترسی٣٥٤٠ک
ناشرعلمی و تحقیقاتی آویش
مکان انتشاربی جا
سال انتشارنوشته شده
تعداد صفحه١٨ص
اندازه٥/١٤*٢١ س.م
موضوعادبیات تالیف, حکایت ها, کتاب, لطیفه
گروه سنی(ب، ج)
وضعیت رنگ

مصور، نقاشی (سیاه و سفید)

بهاء

١٠ ریال

عنوان کوتاهاز سری داستانهای کودکان؛ ٥٠
متن کامل

مجموعه ی ۵ داستان کوتاه، شامل: من اهل اینجا نیستم؛ پدر خسیس؛ یک گربه و دو تا خواهر؛ و....Buy Kicks | UK Trainer News & Releases