حسد

عنوانحسد
گونهمقاله
نویسندگانراسل, برتراند, فارسی, محسن
تاریخ تولد - وفات

۱۸۷۲-۱۹۷۰

ناشرماهنامه آموزش و پرورش
سال تولد۱۳۳۷
تاریخ نشر

اسفند ۱۳۳۷

شماره

دوره۳۰ ش۵

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۳۰-۳۳
پدیدآورندگان

مترجم محسن فارسی

موضوعبرتراند راسل, ماهنامه آموزش و پرورش, محسن فارسی, مقاله
متن کامل

حسد و بروز آن در انسان که ریشة آن از دوران کودکی پدیدار می‌شود توضیح داده شده و گفته می‌شود کودک وقتی که از کودکی احساس سعادت و آرامش داشته باشد حسد در نهاد او پرورش نمی‌یابد و والدین باید این خصلت را از همان کودکی از کودک خود دور کنند .