جیک جیک می خواند

عنوانجیک جیک می خواند
گونهمقاله
نویسندگاندولت آبادی, پروین, کیومرث,
تاریخ تولد - وفات

١٣٠٣-۱۳۸۷

ناشرپیک نوآموز
سال تولد۱۳۵۶
تاریخ نشر

نیمه دوم بهمن ماه ١٣٥٦

شماره

دوره ١١ ش ٩

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه٥
وضعیت رنگ

مصور، نقاشی (رنگی)

پدیدآورندگان

تصویرگر کیومرث

موضوعادبيات تاليف, پیک نوآموز, دولت آبادی، پروین, شعر, کیومرث, مقاله
متن کامل

شعری در توصیف گنجشک و کارهایی که می کند.