جهان دانش و هنر

عنوانجهان دانش و هنر
گونهمقاله
ناشرسخن
سال تولد۱۳۳۹
تاریخ نشر

بهمن و اسفند ۱۳۳۹

شماره

دوره۱۱ ش۱۰و۱۱

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۱۱۹۷
موضوعانجمن کتاب, سخن, کتاب مناسب, مقاله
متن کامل

خبر تشکیل جلسه ی ماهانه ی انجمن کتاب در باشگاه دانشگاه در روز دوشنبه ۱۵ اسفند ۱۳۳۹ و معرفی کتاب های برگزیده ی سال ۱۳۳۹. از ۵۷۸ جلد کتاب منتشر شده همراه با معرفی آثار کودکان ونوجوانان : "مایا" ، اثر برنسلس ، ترجمه ی م.د ، انتشارات نیل ، "مسافرت به مرکز زمین" ، ژول ورن ، ترجمه ی جلال عنایت ، بنگاه ترجمه ونشر کتاب ، "توسن بادپای" ، مارگریت هنری ، ترجمه ی امیرفرسود، انتشارات سخن.