جهان دانش و هنر

عنوانجهان دانش و هنر
گونهمقاله
ناشرسخن
سال تولد۱۳۴۱
تاریخ نشر

خرداد ۱۳۴۱

شماره

دوره۱۳ ش۲

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۲۳۲
موضوعآمار آموزشی, دبیرستان ها, سخن, مقاله, یونسکو
متن کامل

خبری درباره ی گزارش نشریه ی یونسکو از شمار دانش آموزان دبیرستان های جهان همراه با ارائه ی آماری از جمعیت دانش آموزان برخی کشورها.jordan Sneakers | 『アディダス』に分類された記事一覧