جهان جانوران

عنوانجهان جانوران
گونهکتاب
شماره دسترسی١١٠٤ک
پدیدآورندگانوسلوسکی, زدنک
تاریخ تولد - وفات

۱۹۲۸- ۲۰۰۶

پدیدآورندگان همکارمصطفى مفیدى,
عنوان فرعی(آيا جانوران متفاوتند؟)
عنوان دیگر

ع‍ن‍وان‌ به انگليسى: ...؟‎Are animals different

ناشراميرکبير، کتابهای طلائی
مکان انتشارتهران
سال انتشارنوشته شده
تعداد صفحه۲۰۸ص
اندازه۵/۲۳*۱۶ س.م
پدیدآورندگان

نوشته ز. وسلوسکى؛ ترجمه مصطفى مفيدى

موضوعادبیات ترجمه, امیرکبیر،کتاب های طلایی, ز. وسلوسکى, زدنک وسلوسکى, غیرداستان, کتاب, کتاب علمی, مصطفى مفیدى, مصطفى مفيدى
گروه سنی(د،ه)
وضعیت رنگ

مصور، عکس (سياه و سفيد)

بهاء

۲۸۰ريال

متن کامل

مطالبى درباره ى رفتار، زندگى، بقا، تعرض، معاشقه، مراقبت مادرانه - پدرانه و آموزش جانوران.Running sneakers | Buy online Sneaker for Men